När du har aktiverat (kryssat för) funktionen "Alltid godkänna bättre rader", betyder det att ifall den rad du har valt ändras till din fördel, vilket resulterar i större vinster, spelkupongen automatiskt kommer att godkänna ditt spel.

Om du inte vill använda denna funktion och skulle vilja ta emot ett meddelande om ändrade odds, vänligen använd kryssboxen bredvid "Alltid godkänna bättre rader" för att avaktivera denna funktion. 


När du har avaktiverat (kryssat från) funktionen "Alltid godkänna bättre rader",  betyder detta att ifall raden du valde ändras, spelkupongen alltid kommer att informera dig innan du godkänner spelet.