När du har ändrat inställningen i ditt konto till "Satsa maximalt", betyder det att spelkupongen automatiskt kommer att fylla i det maximala riskbeloppet för alla dina spel. 

Ifall du inte vill använda denna funktion, kan du använda kryssrutan bredvid "Satsa maximalt" för att stänga av funktionen.


När du har avaktiverat (kryssat från) funktionen "Satsa maximalt", betyder detta att det maximala riskbeloppet inte längre fylls i automatiskt för alla dina spel i spelkupongen.