Vid beräkningen av utbetalningar för kombospel, använder vi en exakt uträkning.


Ifall du lägger ett kombospel som inkluderar dubbla handikapp och/eller totala poäng, delas ditt spel upp i flera kombospel. Om du t.ex. lägger en tvålags-kombo med ett spel som inkluderar ett dubbelt handikapp/dubbla totala poäng och det andra spelet är ett enkelt spel på handikapp/totala poäng, får du 2 kombospel för halva insatsbeloppet vardera.


Låt oss ta följande kombospel och rättning som ett exempel. Vänligen notera att vi har inkluderat både amerikanska odds och decimalodds:


Satsat belopp: € 100


Spel 1: enkelt handikapp (106 / 2.060)             Vinst

Spel 2: moneyline (355 / 4.550)                        Vinst

Spel 3: dubbelt handikapp (110 / 2.100)           hälften oavgjort/hälften förlust

Spel 4: dubbelt handikapp (-121 / 1.826)          hälften oavgjort/hälften förlust


Utbetalningen beräknas på följande vis:


Satsat belopp = 100


Spel 1: (106 / 2.060) Rullande saldo = €206 (€100 * 2.060)

Spel 2: (355 / 4.550) Rullande saldo = € 937.3 (€206 * 4.550)

Spel 3: hälften oavgjort/hälften förlust. Rullande saldo (€937.3) / 2 = € 468.65

Spel 4: hälften oavgjort/hälften förlust. Rullande saldo (€468.65)/ 2 = € 234.33


Rullande saldo (€ 234.33) - Satsat belopp (€ 100) = € 134.33 (nettovinst)