Gränserna för kombospel beräknas genom att titta på den lägsta nuvarande gränsen bland de spel som ingår i kombon. Ifall den lägsta gränsen bland de spel som ingår i kombon är $3000 eller mindre, kommer gränsen för kombon att vara 75% av detta belopp. Ifall den lägsta gränsen är $3000 eller mer kommer gränsen för kombospelet att vara 100% av detta belopp.

Fullständig information angående risk- och vinstbelopp anges på sidan innan du bekräftar ett spel.