"In-running" eller livespel går det först igenom en inledande "väntande" fas under en kort, begränsad period för att skydda alla inblandade parter från att falla offer för snabbare eller långsammare evenemangsflöden. 


Efter denna korta tidsperiod, kommer alla "väntande" spel (oberoende av vilken sida du spelat på) att accepteras ifall matchens ställning inte ändrats väsentligt.

 

Ifall evenemanget däremot anses ha förändrats väsentligt, kommer alla "väntande" spel (oberoende av vilken sida du spelat på) att avvisas.