Miniimumgränsen är för närvarande 5 USD och maxgränsen 100 USD per bord för både amerikansk och europeisk live-roulette.