Uttag via banköverföring skickas till banken för handläggning nästa arbetsdag, måndag till fredag (helgdagar exkluderas).


Efter att pengarna har tagits emot av banken kan det dröja upp till 10 arbetsdagar innan de når mottagaren.


Internationella bankregler kan ge upphov till förseningar när det gäller banköverföringar som är större än 7 000 € eller motsvarande belopp i din lokala valuta. Det kan ta längre tid för sådana transaktioner att komma fram.


Om du inte tar emot dina pengar inom dessa tidsramar ber vi dig att kontakta oss så att vi kan påbörja en utredning angående orsaken till förseningen.