Det maximala sammanlagda vinstbeloppet för kombospel under en kalenderdag är $250 000.