Den främsta anledningen till att Pinnacle kräver kredit-/bankkortsinformation är för att skydda kortinnehavaren och Pinnacle från bedrägliga transaktioner. 


Informationen används endast för att verifiera de uppgifter som tillhandahållits under genomförandet av transaktionen.