De krypterade filerna är endast tillgängliga för den ansvariga avdelningen med hjälp av en särskilt utformad och skyddad åtkomstmekanism.