Alla uppladdade handlingar förvaras i en säker server som använder en kryptering som uppfyller branschstandard.  


Endast den ansvariga avdelningen har tillgång till filerna med hjälp av en särskilt utformad och skyddad åtkomstmekanism.