För att verifiera ditt konto måste vi ta emot ett giltigt bevis på din identitet och bostadsadress.


Du kan tillhandahålla något av följande dokument utfärdade av behöriga myndigheter för att verifiera det namn och födelsedatum som registrerats för ditt Pinnacle-konto:

 • Pass
 • Körkort
 • Nationellt ID-kort (kopia av fram- och baksida)


Vi godtar följande dokument som bevis på bostadsadress. Tänk på att dokumentet måste ha utfärdats inom de senaste tre månaderna och ange samma namn och adress som registrerats för ditt Pinnacle-konto:

 • Hushållsräkning / Telefonräkning
 • Sjukhusräkning
 • Sjukförsäkring
 • Egendomsbevis
 • Hyresavtal
 • Bankkontoutdrag
 • Dokument utfärdade av myndigheter


Beroende på vilken insättningsmetod du använt kan du också bli ombedd att tillhandahålla kompletterande dokumentation.


För kredit-/bankkort:

 • Foto-ID: pass, körkort eller nationellt ID-kort (detta krävs endast en gång även om du använder flera kort)
 • Ett aktuellt adressbevis (utfärdat inom de senaste 3 månaderna, dokumentet måste ange ditt fullständiga namn och adress)
 • Framsidan av ditt kredit-/bankkort (vänligen täck över siffrorna i mitten så att bara de 6 första och 4 sista siffrorna syns)
 • Baksidan av ditt kredit-/bankkort (vänligen täck över CVC-koden). Observera att kortet måste vara signerat.
 • Och/eller ett bankkontoutdrag


För bankkonton:

 • Bankkontoutdrag.