Om ditt konto inte är verifierat, förbehåller vi oss rätten att stänga ditt konto eller begränsa dina kontoalternativ tills den nödvändiga informationen har tagits emot.