Som en del av vår policy för regelefterlevnad, måste Pinnacle försäkra sig om att ha giltiga identitetshandlingar och bevis på bostadsadress arkiverade för våra kunder.