Pinnacle har en gräns på 2 000 $ för alternativa höga/låga linjer.