På grund av en hög belastning kan det ibland förekomma en fördröjning i handläggningen av inskickade livespel på vissa matcher.


LIVESPEL – KLASSISK VY:

Så snart ett livespel skickats in går det först igenom en inledande "väntande" fas och uppdateras därefter enligt följande:


            Väntande status:

            Du måste klicka på "Kontrollera insatser" för att se den aktuella statusen för det inskickade spelet. 

            Sådana spel som ännu inte uppdaterats kommer att visas som "livespel under behandling" och anges som väntande på insatsstatuslistan.


            Accepterad status: 

            Du måste klicka på "Kontrollera insatser" för att se den aktuella statusen för det inskickade spelet. 

            Om spelet accepterats visas det som "pågående" på insatsstatuslistan.


            Avvisad status: 

            Du måste klicka på "Kontrollera insatser" för att se den aktuella statusen för det inskickade spelet. 

            Alla spel som inte visas som "väntande" eller "pågående" på insatsstatuslistan har inte accepterats.

            AVVISADE LIVESPEL VISAS INTE PÅ INSATSSTATUSLISTAN.


LIVESPEL – ASIATISK VY:

Så snart ett livespel skickats in från den asiatiska vyn går det först igenom en "väntande" fas och uppdateras därefter enligt följande:


            Väntande status: 

            Det inskickade livespelet kommer att visas som "livespel under behandling" och anges som "väntande" på insatslistan.


            Accepterad status: 

            Om spelet accepterats, kommer det att visas det som "pågående" på insatslistan.


            Avvisad status: 

            Om spelet inte accepterats, kommer det INTE att visas på insatslistan.

            AVVISADE LIVESPEL VISAS INTE PÅ INSATSLISTAN.


LIVESPEL – MOBIL: 

Så snart ett livespel skickats in i mobilversionen av sajten går det först igenom en "väntande" fas och uppdateras därefter enligt följande: 


            Väntande status: 

            Inskickade livespel visas som "livespel under behandling" och anges som "väntande" på insatslistan . 


            Accepterad status: 

            Om spelet accepterats visas det som "accepterat" på insatslistan.

            

            Avvisad status: 

            Om spelet inte accepterats, kommer det INTE att visas på insatslistan.

            AVVISADE LIVESPEL VISAS INTE PÅ INSATSLISTAN.


LIVESPEL – BETAVY:

Så snart ett livespel skickats in via betavyn går det först igenom en "väntande" fas och uppdateras därefter enligt följande:


            Väntande status:

            Inskickade livespel visas som "livespel under behandling" och anges som "väntande" på insatslistan.


            Accepterad status:
            Om spelet accepterats visas det som "accepterat" på insatslistan.


            Avvisad status:  

            Om spelet inte accepterats visas det som "Avvisat" på insatslistan.