Vi erbjuder för närvarande inte följande specialspel: 


1. Priser för råolja eller gas 

2. Dancing with the Stars 

3. Survivor - eftersom att detta är en förinspelad programserie känner många redan till utfallet