Spel på Twenty/20-cricket bedöms baserat på matchens slutresultat, inklusive bowl offs.