Reglerna för oavgjort i Ultimate Fighting är desamma som för boxning. 


Om oavgjort erbjuds som ett tredje vadslagningsalternativ och om matchen slutar oavgjort, kommer de vad som gjorts på ett oavgjort resultat att betalas ut, medan de vad som gjorts på någon av boxarna kommer att betraktas som förlorade. Om man endast erbjuder vadslagning på de två boxarna, och inte har oavgjort som alternativ eller om oavgjort erbjuds som alternativ i ett separat proposition-vad, och matchen slutar oavgjort, kommer de vad som gjorts på endera boxare att betalas tillbaka.