När en kastares namn är skrivet med stora bokstäver betyder detta att ett kastarbyte har ägt rum.