När en kastares namn är skrivet med stora bokstäver betyder det att ett kastarbyte har ägt rum.