Här följer information om kastaralternativ och vad som händer vid ett kastarbyte. 


"Action" – lag mot lag, oavsett startande kastare. 

Listade kastare – om båda de startande kastarna är andra än de som specificerades vid tidpunkten för spelet, kommer spelet att anses vara utan verkan. 
En listad kastare – detta är ett spel för eller emot en angiven kastare, oberoende av den andra startande kastaren. Om den angivna kastaren inte startar betraktas spelet som utan verkan. (Till exempel: "the Red Sox mot Helling" avser ett spel mot Helling. "Helling mot Red Sox" anger ett spel för Helling). 

Om det sker ett kastarbyte innan matchen, kommer moneyline-spelet att justeras och "action"-spel att bestämmas i enlighet med öppningspriset för den nya kastaren och det ursprungliga riskbeloppet. 

En kastare betraktas som startman efter att ha genomfört det första kastet till motståndarens förste slagman. 

Spel på totala poäng och runlines är alltid på båda de listade kastarna och kommer därför att annulleras om ett kastarbyte sker.