Alternativa runlines är ett andra runline-alternativ som vi erbjuder. 


Vi ber dig att observera att när det gäller alternativa runlines, favoriten har runs adderade till en betydligt högre insats. Matchens "dog" kommer att vara på minus 1,5 runs, till ett mycket högre vinstbelopp.  


Till exempel kan en alternativ runline på Astros ligga på +1.5 runs -265 och Pirates -1.5 runs +245. En "vanlig" runline på matchen skulle kunna vara Astros -1,5 runs +129 och Pirates +1,5 runs -139.      


För att utse spelets vinnare används samma logik som för vanliga runline-spel.  Beroende på ditt spel lägger du antingen till eller drar ifrån runs.  


Alla runline-spel har listade kastare.