Gränserna för Added NCAA-matcher är i regel lägre än för de matcher som erbjuds i vårt vanliga NCAA-utbud.  


Gränserna är lägre på grund av ett mindre allmänt intresse för de matcherna.