Du kan inkludera 2 - 6 lag i en super teaser i NBA.  Poängspridning justeras med 7 poäng och totala poäng justeras med 9 poäng. 


Utbetalningen av en super teaser i NBA baseras på antalet utvalda lag.