Reglerna för Euro league-basket är desamma som för NBA. 


Förlängning inkluderas vid bedömningen av spelets utgång.