Resultatet av gem-handikapp i tennis beräknas genom att summera det antal gem som vunnits av respektive spelare och därefter tillämpa handikappet.

 

Om spelare A till exempel slår spelare B med resultatet 7-6 6-7 7-6, har spelare A vunnit 20 gem jämfört med spelare B:s 19. Ett spel på spelare A med ett handikapp på -0,5 hade gett vinst eftersom 20-0,5(=19,5) är mer än 19.

 

Spelare A kan alltså vinna matchen och ändå förlora handikappspelet på -0,5. Om matchen i stället slutat 7-6 2-6 7-6, hade spelare A vunnit sammanlagt 16 gem medan spelare B vunnit 18 gem. 

 

Eftersom att 16-0,5 är mindre än 18 hade ett spel på spelare A med ett handikapp på -0,5 förlorat.