Om du spelar på att en golfspelare ska hamna bland de 5/10/20 bästa och spelaren hamnar på en delad 5:e/10:e/20:e plats tillsammans med andra spelare, kommer ditt spel att rättas som en vinst och du kommer att betalas hela vinstbeloppet.


Om du istället skulle ha gjort ett motsatt spel på nej, kommer spelet att rättas som en förlust av hela insatsbeloppet.