Eftersom att fotboll är en så snabb sport kräver bedömningen av farozoner snabba beslut varför vi använder de snabbaste dataflöden som finns för att kunna återge handlingen så exakt som möjligt.


För att vara rättvisa mot våra kunder, bestäms farozoner av ett team som är helt skilt från våra oddssättare utan någon som helst kunskap om de insatser som gjorts.


Det här tillvägagångssättet är det bästa sättet för oss att säkerställa att farozonerna är både skäliga och korrekta. Tyvärr är det emellertid inte alltid möjligt att återge den exakta bråkdelen av en sekund när bollen går in i/lämnar farozonen eller den exakta tidpunkt då bollinnehavet går över till det andra laget.


I de sällsynta fall då en tvist uppstår kan vi inte ändra våra farozoners längd förutom när vi fastställer att det har uppstått ett klart och otvetydigt fel.