Vi kommer att använda officiella källor för att fastställa antalet hörnor.


Vänligen observera: Vi räknar inte hörnor som tilldelas men aldrig genomförs.


Om det föreligger någon motstridig information ber vi kunderna att ange de exakta tidpunkter då hörnorna ägt rum och, om detta är möjligt, att tillhandahålla ett videoklipp eller en länk till en officiell webbplats som stöder resultatet.