Vi tillåter inte kombospel som inkluderar två spel på samma match.