Spel på dubbla handikapp och dubbla totala poäng-linjer anges som kvartshandikapp. Skillnaden i hur linjerna anges gäller endast översynen av dina spel och påverkar inte hur dessa rättas. 


I tabellen nedan kan du se hur kvartshandikapp konverteras till dubbla handikapp/totala poänglinjer:

  

DUBBLA   HANDIKAPP
0,25
Pk och 0,50
0,50
0,5
0,75
0,50 och 1
1
1
1,25
1 och 1,50
1,50
1,50
1,75
1,50 och 2

 

 

DUBBLA LINJER PÅ TOTALA MÅL
3,25
3 och 3,5
3
3
2,75
2,5 och 3
2,5
2,5
2,25
2 och 2,50
2
2