Specialspelet lyder som följer: “Will either team score 3 or more consecutive times?" (Kommer något av lagen att ta poäng 3 eller flera gånger i rad?)

 

Detta är ett specialspel som används i Las Vegas och av andra spelbolag.

 

Detta specialspel frågar inte om något lag kommer att ta poäng på 3 eller fler på varandra följande innehav. Specialspelet frågar huruvida något av lagen kommer att ta poäng 3 obesvarade gånger i följd.  

 

Till exempel: Packers tar poäng två gånger i rad, sedan tar the Panthers poäng. Packers tog alltså inte poäng tre gånger i följd. Panthers avbröt Packers poängsvit.


Extrapoäng och 2-point-conversions räknas inte.