För specialspelet "Will either team score 2, 3, 4 or 5 unanswered times?” (Kommer något lag att ta poäng 2, 3, 4 eller 5 obesvarade gånger?) räknas inte extrapoäng eller ”two point conversions”.