NFL-linjer publiceras måndagsmorgnar mellan kl 8:00 och 09:00 (PST).