Alternativa höga/låga linjer är tillgängliga på morgonen på matchdagen PST.