Vi kommer att ta ut en avgift på €5 (eller motsvarande belopp i andra valutor) per kalendermånad om ingen aktivitet har registrerats i ditt konto under en period av tolv efter varandra följande månader eller mer och ditt konto har ett saldo.


För att undvika detta, måste du bara logga in en gång var tolfte månad.


Vi ber dig att observera att du kommer att informeras om att vi kommer att börja ta ut denna avgift efter elva månaders inaktivitet och att du alltid kommer att kunna logga in och ta ut dina pengar.