Pinnacle hämtar den dagliga omvandlingskursen från www.oanda.com. Den OANDA-kurs vi använder är standardkursen mellan banker. Pinnacle tar inte emot denna kurs för växling mellan valutor. Därför kommer det att tas ut en tilläggsavgift på 2.75% på den totala summa som överförts vid överföringar mellan konton i olika valutor.

Vi ber dig att observera att omvandlingskursen från OANDA och den omvandlingskurs som används av ditt kreditkortsföretag eller något annat bolag som genomför överföringar av pengar kan variera. Till följd av detta, tar Pinnacle inte på sig något ansvar för skillnader i den växelkurs som använts.