Ja. Alla medel som sätts in på ett konto måste skickas och tas emot i samma namn som kontoinnehavaren. Pengar som skickats av någon annan person än kontoinnehavaren kommer inte att accepteras. Även vinster kommer bara att skickas i kontoinnehavarens namn.

Dessutom kommer de namn- och adressuppgifter du anger när du öppnar ett konto att användas för att skicka dina vinster till dig. Banker kommer inte att genomföra dessa betalningar om namnet på den kontoinnehavare som anges i ditt bankkonto skiljer sig från namnet i ditt Pinnacle-konto.