Alla vinster som kan härledas till en insättning som senare rapporteras som returnerad till följd av otillräckliga medel, eller som av någon orsak inte kan inkasseras av oss, kommer att anses som ogiltiga. För konton med negativa saldon, kommer vilka som helst pågående vad, antingen om de härleder från den insättning som returnerats till följd av otillräckliga medel eller inte, att annulleras. Ifall den insättning som returnerats till följd av otillräckliga medel senare skulle cleara, kan kunden endast erhålla betalning för sin ursprungliga insättning. Denna policy är tillämplig på vilket som helst slags kvarstående saldo i kontot, antingen om det direkt eller indirekt kan härledas till den insättning som returnerats till följd av otillräckliga medel.