Genom att låta dig verifiera din transaktion direkt med din kortutgivare, ger Verified by Visa och MasterCard SecureCode dig tryggheten att bara du kan använda ditt kort för onlinebetalningar.

Du kan registrera dig för Verified by Visa och MasterCard SecureCode på två sätt:

1. Registrera dig direkt via din kortutgivares webbplats. Använd dessa länkar för att se om din kortutgivare är registrerad i systemet:
    - Verified by Visa - www.visa.com
    - MasterCard SecureCode - www.mastercard.com

2. Registrera dig när du är inne på vår webbplats

Din kortutgivare kan godkänna att du registrerar dig medan du är inloggad på vår webbplats. När du gör en insättning kommer du att se en skärm som ger dig möjligheten att registrera dig antingen med Verified by Visa eller MasterCard SecureCode-systemet. Om du väljer att registrera dig medan du är inloggad på vår webbplats kommer du att lämna ut information till din kortutgivare via en säker server för att bekräfta din identitet och skapa ditt Verified by Visa-lösenord eller MasterCard SecureCode.

När du har registrerat dig kommer alla framtida insättningar du gör från vår webbplats att kräva att du anger ditt Verified by Visa-lösenord eller MasterCard SecureCode, för att skydda din kortbetalning.