Tyvärr så kan ett spel inte annulleras eller ändras så snart som det har lagts och bekräftats.


Kunder är uteslutande ansvariga för sina egna kontotransaktioner. Vi ber dig att noggrant gå igenom dina satsningar för att undvika eventuella fel innan du skickar in dem. Så snart en transaktion har fullbordats är det inte möjligt att ändra denna. Kunder kan granska sina transaktioner i avdelningen Mitt konto på webbplatsen efter varje session för att försäkra sig om att alla satsningar accepterats.