Ett helt set måste fullbordas för att spel på moneylines ("head to head matchups") ska gälla. 


Om mindre än ett set har slutförts, kommer alla spel på moneylines att anses sakna verkan.