Amerikansk
Europeisk
Enkel och dubbel nolla (0, 00)
Enkel nolla (0)
38 fack
37 fack
ODDS att vinna är 1 på 38
ODDS att vinna är 1 på 37
UTBETALNING för vinster är 35:1
UTBETALNING för vinster är 35:1
Husets edge är 5,26 % (med undantag för topplinjen med 5 nummer där edgen är 7,89 %)
Husets edge är 2,7 %