Om du tidigare har begärt att Pinnacle spärrar din casino-åtkomst, men nu vill häva denna spärr, kommer din begäran att granskas för valbarhet. Detta är inte någon omedelbar process. Om din begäran godkänns kommer tillgången till casinot att återställas inom 7 dagar efter att vi tog emot din begäran.