Systemet försöker automatiskt att slutföra dessa överföringar. Om systemet inte slutför dem automatiskt, ber vi dig att kontakta vår kundtjänstavdelning. 


Vänligen observera att denna process kan ta upp till 24 timmar. Vi kommer att informera dig så snart som överföringarna har fullbordats.