Om anslutningen bryts och/eller du inte genomför insatsen sätts insatsen i vänteläge. Spelet är fortfarande öppet och därför måste du återvända för att avsluta det.