I avdelningen Personliga Uppgifter kan varje kund själv uppdatera sitt telefonnummer, sin säkerhetsfråga och lösenord. Vi rekommenderar alla kunder att använda denna funktion för att kontrollera sin nuvarande kontoinformation och ändra denna om detta skulle behövas.


För att använda denna funktionen, logga in på ditt konto och välj menyalternativet Personliga Uppgifter under Mitt konto.


Du kan ändra hela eller delar av de angivna uppgifterna genom att klicka i lämplig ruta och sedan välja "Ändra". Ändra dina kontouppgifter efter behov och klicka på "Spara". Om dina uppgifter är korrekta kan du välja "Avbryt" för att gå vidare till nästa avsnitt.

Om du behöver ändra din registrerade e-postadress ber vi dig att skriva till oss från den e-postadress som är registrerad på ditt konto.