Om du vill stänga ditt konto, vänligen kontakta oss med specifika uppgifter, så hjälper vi dig med detta.


Varje begäran att öppna ett konto på nytt granskas och kan genomföras först efter en väntetid på sju dagar efter din begäran.