Om du vill stänga ditt konto, vänligen kontakta oss med specifika uppgifter, så hjälper vi dig med detta.


Alla förfrågningar om att öppna ett stängt konto eller häva en begränsning måste först genomgå en granskning. Om granskningen faller väl ut kommer kontot att öppnas igen eller begränsningen att hävas efter en vänteperiod på sju dagar.